Dags att se om taket!

Öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader

Dagligen utsätts våra tak för väder och vind. Snö, regn, hagel och solsken sätter sina spår.
Skyddsskiktet bryts ner och pannan förlorar förmågan att stå emot mossa och föroreningar.
Taket tappar sin fräschör i samband med att mossa och föroreningar sätter sig i pannan. Det påbörjar också nedbrytningen av takpannan. Efter några år ser taket rätt illa ut.
Rötter från mossan tränger längre in i pannan och när vintern kommer finns risken att isen spräcker pannan.

Vi börjar alltid med en besiktning.
Ni bokar tid för en gratis besiktning, vi kommer ut och kontrollerar att underlaget på taket är i gott skick. Vi mäter takytan och bedömmer arbetets omfattning. Inom 2-4 dagar efter besiktningen får ni en offert på vad behandlingen kostar. På offerten framgår klart och tydligt vad material och arbete kostar.
Har man rätt till ROT-avdrag så är även detta uträknat på offerten.

Efter ert godkännande av offerten blir ni kontaktad för en preliminär tid då arbetet kan påbörjas.

Varför skiljer det så mycket på vår behandling och ett nytt tak?

Ni betalar endast för den effektiva tiden och materialet som går åt.
När man byter tak, behöver man byta takmaterial, pannor, läkt och papp.
Till detta behövs även container för att ta hand om resterna av det gamla taket.
Därför blir prisskillnaden väsentligt billigare med vårt system.