Vi följer lagen om GDPR.

De personuppgifter du lämnar till oss använder vi endast för att genomföra vårt uppdrag till dig och endast tills dess att vi fullgjort vårt åtagande till dig.

Vilka personuppgifter:

Med personuppgifter menar vi e-post adress, telefonnummer, adress och i förekommande fall personnummer om ni ansöker om ROT-avdrag i samband med uppdraget.


Tredjepart:

Vi lämnar personuppgifter vidare till Skatteverket när ni ansöker om rotavdrag för uppdraget. Vi säljer aldrig några uppgifter vidare till någon tredjepart.

Du kan när som helst kontakta oss för att får reda uppgifter vi behandlar och möjlighet att få dina uppgifter raderade. Genom att du lämnar dina uppgifter till oss godkänner du vår hantering.

För mer information:
Margitha Larsdotter

E-post: margitha@takinorr.se

Telefon: 070-325 08 28