Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden för husarbete högst 50 000 kr per person och år, men aldrig mer än man ska betala i slutlig skatt efter pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoskatt dragits av.

Enligt fakturamodellen betalar du som kund 70% av arbetskostnaden till oss som utför arbetet. Resterande del av arbetskostnaden ansöker vi om via Skatteverket. Skulle ansökan för din skattereduktion inte bli godkänd betalar du in den avdragna kostnaden utan dröjsmål till oss.

Vill du veta mer rekommenderar vi dig att läsa mer på skatteverkets hemsida följ denna länk till skatteverket.se