En grundlig undersökning av taket vartannat år lönar sig flera gånger om. Vi erbjuder regelbundet underhåll av taket på ditt hus, vilket skapar ett tryggt boende.

Även nylagda eller behandlade tak behöver vård. Taket är det viktigaste skyddet för att hålla huset tätt. Eftersom taket dagligen utsätts för väder och vind behöver det underhållas så att det kan fylla sin funktion många år framöver.

Vid vår vårdande behandling kommer ditt tak att vara tätt och vackert i många år. Vartannat år kontrollerar vi att alla pannor är hela och att inga pannor rubbats ur sitt läge av väder och vind. Därefter utförs behandling för att hindra ny påväxt.