Vi på Tak i Norr tar vårt ansvar för en  bättre miljö

Vi använder oss av vattenlösliga färger, även alg och mögelskydd är vattenbaserade. Alla våra produkter är miljö och kvalité certifierade enligt ISO 9001 och ISO14001. Produkterna ClimateCooler och HydroBlock hjälper aktivt till att sänka energiförbrukningen vilket leder till ett minskat CO2 utsläpp.

Ditt val gör skillnad

Många tak döms ut i onödan, ofta efter påståenden baserat på schablonvärden än på faktiska förhållanden. Dessutom är kvalitén på gamla pannor ofta bättre än nytillverkade.

Ett annat skäl att inte byta ut betongpannor är den miljöbelastning som ett byte medför. Tillverkning av cement är en av världens stora klimatutmaningar. 5–10 % av jordens koldioxidutsläpp kommer från cementtillverkning och förbrukningen av cement ökar snabbt i världen.

Till detta kommer transporter för nya betongpannorna och bortforsling av gamla som skall deponeras. Det finns alltså både miljömässiga och ekonomiska skäl att tänka två gånger innan ett tak skall bytas.

Vi erbjuder en kontroll av ditt tak och föreslår åtgärder för att förnya och bevara ditt tak en lång tid framöver.