Ny, unik och extremt effektiv! Detta är den nya produkten för skydd av byggnader, fasader, betong och tegel – den är med andra ord idealisk för byggindustrin. Produkten har en självrengörande egenskap som arbetar mot föroreningar och smuts på fasader, trottoarstenar och terrasser och ger effektivt skydd för stenytor.
ProCover ™ är en vattenbaserad klibbfri yta för absorberande grundmaterial
och skyddar mot vatten-, olje- och fettbaserad förorening. ProCover ™ är en produkt från nanoteknologins värld. Den underlättar borttagning av is (på vintern) och förebygger uppkomsten av alger och liknande.
För behandling av terrassbeläggning, gatsten, gårdsplaner, bilparkeringar, vägbeläggning, trappor, fasader, tak, konststen, betonginslag i tak, väggfasader, betongklossar, tegel, fasadsten och andra betongkonstruktioner.